Retninger

Retninger av internasjonale godsbefordringer

Vi gjennomfører godsbefordringer med biler i de baltiske landene, Sverige, Norge, Russland, Hviterussland, Ukraina, Polen, Georgia, Tyrkia og Kasakhstan. Vi har drevet med transportering siden 1998. For øyeblikket er geografien i våre ruter ikke endret – vi er spesialister på levering av varer i disse og andre land..

Til deres tjeneste — et bredt spekter av godsbefordringer:

  • Transportering av full gods (last)
  • Transportering av delvis gods
  • Transportering av ikke dimensjonert gods
  • Transportering i kjølebiler
  • Transportering av farlig gods
rankway