Kjølebil godsbefordringer, stor vognpark av kjølebiler

Lars Prim – en av de største transportørene av frosne produkter og annen gods av temperaturregime fra Norge og Sverige til Russland og Ukraina. Til deres tjeneste er de mest moderne kjølebilene.

rankway