Vognpark Lars Prim

Vognpark Lars Prim

For internasjonale transport av gods vi bruker:

 • automobiler med seildukstak (semitilhengere 13,6 m, 90 m3) — 30 transportenheter
 • kjølevogner (semitilhengere) med mulighet for sideveis belastning — 50 transportenheter
 • containere — 5 transportenheter
 • lastebiler til 5 t (40 m3) for transport i Baltikum og Polen
 • Om selskapet

 • Transportselskapet Lars Prim — internasjonale godsbefordringer med biler, stiftet i 1998.
 • Kontor

 • “Jaunieši”, Saurieši, Stopinu novads, LV-2118, Latvia
  Tel.: +371 29289048
 • Juridisk adresse

 • “Jaunieši”, Saurieši, Stopinu novads, LV-2118, Latvia
  Reg. Nr.: 40003387437
  Reg. Nr. VAT: LV40003387437
rankway