Tjenester

Internasjonale transporttjenester

Lars Prim tilbyr et ganske bredt spekter av tjenester knyttet til transport av forskjellige laster. Vårt selskap er ett av de største transportørene av frosne produkter og annen last av temperaturregime fra Skandinavia til Baltikum, Hviterussland, Russland og Ukraina.

Godsbefordring

• Transportering av full gods (last)
• Transportering av delvis gods
• Transportering av ikke dimensjonert gods
• Transportering i kjølebiler
• Transportering av farlig gods

Tollklarering

Vi har en mulighet til å gjøre fortolling av gods ved den norske grensen.

Innlasting, lossing og omlasting av gods Kortsiktig og langsiktig lagring av gods

rankway