Lars Prim – sertificēts autopārvadātājs

Mūsu firma ir asociācijas “Latvijas Auto” biedrs, ir reģistrēta Latvijas Nacionālā kravas ekspeditoru asociācijā (LAFF). Firmai ir Kravu Ekspeditoru sertifikācijas komisijas izsniegts sertifikāts.

rankway